Boeken van claire vanden abbeele

De kunst van het afscheid nemen

beelden van innerlijkheid

De kunst van het afscheid nemenLannoo, herdruk 2005, ISBN13: 978-90-209-5786-0, €12,95

De kunst van het afscheid nemen is een kunstzinnig verslag van een stervensproces, weergegeven in beeld en woord. De rode draad door dit boek is de liefde, die lijdende mensen helpt, troost en optilt. De Liefde die de dood en alles wat dodelijk is overwint. Dit boek is geschreven voor allen die willen stilstaan bij het Mysterie van leven en dood, voor hen die nood hebben aan een herkenbaar teken op het moment dat de dood aan het diepste wezen raakt. Het laat ons zien hoe de dood de mens uitnodigt om woorden van leven, woorden en gebaren van troost door te geven. Het laat zien hoe wij allen het geheim in ons dragen om in volheid te leven. Een troostend boek voor hen die de tijd willen nemen om stil te staan in het leven. Een bevrijdend boek voor hen die de moed hebben om het samen door te nemen in de meest ultieme levensfase. Een boek om te koesteren voor hen die van sprekende kunst houden. De dagelijkse omgang van de kunstenares met de zoekende en de lijdende mens mag gezien worden als een bevruchting voor haar kunstenaarschap.
Geïllustreerd met schilderijen van claire vanden abbeele.

Nu jij er niet meer bent

rouwen met kinderen en tieners

Nu jij er niet meer bentLannoo, 2001, ISBN13: 978-90-209-4585-0, €24,75

Nu jij er niet meer bent is een leidraad voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt en worstelt met de vele vragen die dood, gemis en nabijheid bij kinderen en jonge mensen oproepen. Dit boek werpt een licht op wat rouw met jonge mensen en met onszelf doet. Het reikt ons woorden aan om het onuitspreekbare ter sprake te brengen. Tegelijkertijd staat het vol adviezen en praktische oefeningen die inspiratie bieden aan rouwenden en rouwbegeleiders. Het boek maakt ons aandachtig voor de beleving van leegte en gemis en voor de manier waarop we mensen in die situatie best (niet) benaderen. We leggen een weg af in het rouwproces met expliciete aandacht voor verschillende factoren die hierin een rol spelen. Deze factoren zijn bepaald door de aard van het sterven, door wie sterft en onze relatie met hem/haar. Het is belangrijk dat we ook inzicht krijgen in de psychologische ontwikkeling van de betrokkene (baby, peuter, kleuter, lagere schoolkind, tiener, adolescent, volwassene) en de invloed hiervan op de manier van omgaan met verlies. Naast de uitnodiging om over verdriet te praten wordt ons een waaier van creatieve werkvormen aangereikt en leren we aandacht krijgen voor symbolen en rituelen in het proces van afscheid nemen.

Het boek is een aanrader voor alle mensen die rouwen, begeleiders van rouwenden, voor leraren in de klas, voor leraren in opleiding, voor begeleiders in jeugdbewegingen, voor mensen actief in jongerenpastoraat, voor verpleegkundigen en verzorgenden. Nu jij er niet meer bent biedt ons stevige literatuur met beschouwingen over leven, afscheid en dood. Het is een pleidooi om met hart en ziel bij elkaar aanwezig te zijn, om onszelf en de ander in de diepte te beluisteren, om verdriet en kracht een plek te geven. Iets waartoe wij allen in staat zijn.

Mijn herinneringsboek

Mijn herinneringsboekLannoo, herdruk maart 2008, ISBN13: 978-90-209-7721-9, €18,95

Voel je het verlangen om kinderen nog dichter nabij te zijn in hun reis doorheen verdriet en vreugde dan vind je in Mijn herinneringsboek tal van oefeningen en kaartjes die een bron van hulp zijn. Goed omschreven opdrachten nodigen je uit om te tekenen, te schilderen, foto’s te kleven, te schrijven… te mijmeren bij wie je zo lief was. Herinneringen aan je geliefde gestorvene krijgen vorm door jouw creativiteit. Een boek dat uitnodigt om, met of zonder woorden, te raken aan de kostbare parel van het verdriet om dan weer de hartenklop van de vreugde te voelen. Dit is een boek, voor jong en oud, om te koesteren, te bewaren voor later.

Jij bent gekomen om te blijven

woorden en beelden van troost

Jij bent gekomen om te blijvenLannoo, herwerkte editie 2007, ISBN13: 978-90-209-7220-7, €15

Jij bent gekomen om te blijven is ontstaan uit stille momenten met mezelf. Ik ontdekte dat ik door alleen te zijn, door gesprekken met mezelf, door me te uiten in mijn schilderen, door eerlijk aan het papier toe te vertrouwen wat erin me omging, wat erin me leefde aan pijn en gemis iets kon herwinnen aan de kracht en de verwondering die deel uitmaken van mijn zijn. Jij bent gekomen op te blijven is niet als boek geschreven. Het is een bundeling van ervaringen, een zelfonderzoek dat zich ontvouwde in momenten van gebrokenheid en eenzaamheid. Een getuigenis dat kiezen voor stilte en afzondering de mogelijkheid schept om een nieuwe levensstroom te laten ontspringen waarin opnieuw ruimte is om met verwondering en een liefdevol hart met het leven om te gaan.'
Geïllustreerd met schilderijen van claire vanden abbeele.

Onuitwisbare tekens van liefde

100 gedichten over de liefde

Onuitwisbare tekens van liefdeLannoo, 2002, ISBN13: 978-90-209-5002-1, €12,95

In Onuitwisbare tekens van liefde zijn de honderd mooiste gedichten over de liefde samengebracht die claire vanden abbeele door de jaren heen geschreven heeft. Een boekje zegt soms meer dan woorden. Dit is een boekje dat leuk is om te geven en gemaakt om te koesteren.

Wie was, kan nooit vergaan

100 troostende gedichten

Wie was, kan nooit vergaanLannoo, 2002, ISBN13: 978-90-209-5012-0, €12,95

Claire vanden abbeele geniet grote bekendheid als hulpverlener en kunstenares. Door de jaren heen schreef zij troostende poëzie die veel mensen diep heeft geraakt. In Wie was kan nooit vergaan zijn voor het eerst haar honderd mooiste gedichten over verlies en rouw gebundeld. Dit boekje wordt de ideale gezel voor wie troost wil bieden of vinden.

Ik lees je met vrouwenogen

over vriendschap en liefde

Ik lees je met vrouwenogenLannoo, 2003, ISBN10: 90-209-5156-4, uitgeput

In Ik lees je met vrouwenogen vertelt claire vanden abbeele in gedichten en beelden over het wonder van vriendschap en liefde. Een boekje voor alle vrouwen en mannen die elkaar lezen met de diepte van vrouwenogen en elkaar niet voorbijgaan zonder eerst even stil te staan.

Ik verga in dagen en dromen

over tederheid en treurnis

Ik verga in dagen en dromenLannoo, 2003, ISBN10: 90-209-5153-X, uitgeput

Ik verga in dagen en dromen brengt gedichten en beelden bijeen over tederheid en treurnis.

Zij is wie ik ben

over vrouwzijn

Zij is wie ik benLannoo, 2003, ISBN10: 90-209-5155-6, uitgeput

In Zij is wie ik ben benadert de kunstenares met gedichten en beelden het mysterie van vrouwzijn.

Alleen de liefde

Alleen de liefdeLannoo, 2003, ISBN13: 978-90-209-5384-8, €17,95

Alleen de liefde, in vier cycli brengt claire vanden abbeele liefdespoëzie samen over de prille en de rijpe liefde, intimiteit.

Meer dan verdriet

een boek voor jonge mensen die rouwen

Meer dan verdrietLannoo, 2004, ISBN13: 978-90-209-5722-8, €17

Meer dan verdriet is het resultaat van samenspraak tussen claire vanden abbeele en jonge mensen in rouw. Bij verschillende facetten van rouw geeft de auteur inhoudelijke duiding: wat gebeurt er met jou? Zoveel soorten verdriet. Welke gevoelens gaan door je heen? Hoe ga je hiermee om? En wat gebeurt er met de mensen om je heen?

De jongeren illustreerden met een getuigenis in woord en beeld, een schilderij, een boetseerwerk waarin zij zichzelf uitdrukten. Aansluitend kan je je herkennen in een fragment uit recente jeugdliteratuur rond verlies. De auteur zet de lezer op weg met een tip en enkele vragen of beschouwingen ter overweging.

Meer dan verdriet is een boek om lang en meermaals in te grasduinen, bij te verwijlen of actief mee aan het werk te gaan. Het is een boek die door zijn eenvoudige rakende taal voor jong en oud een wereld van herkenning oproept.

Er zijn voor jou

omgaan met jonge mensen die rouwen

Er zijn voor jouLannoo, 2004, ISBN13: 978-90-209-5738-9, €17 (inhoudstafel)

Er zijn voor jou vestigt onze aandacht op de soorten van verdriet die we kunnen doormaken. Het omschrijft de rauwheid van rouw en hoe we kinderen en jonge mensen kunnen helpen met de verschillende rouwtaken. Het boek richt onze aandacht op gedrag dat 'normaal' is of 'ons zorgen' kan maken. We krijgen specifieke rouwadviezen als ouder of familielid en als begeleider in onze zorgvolle aandacht en voor onze manier van troosten. Het boek biedt heel bruikbare werkvormen, filmbesprekingen aan om als ouder, leerkracht of begeleider mee aan de slag te gaan, ook op momenten waarop verlies niet expliciet aan de orde is, maar we hen wel gevoelig willen maken voor dit aspect van het leven.
En als er zich in de school een crisissituatie van verlies voordoet, geeft Er zijn voor jou uitvoerige, bruikbare scenario’s met praktische aandachtspunten die het lerarenteam kan gebruiken als leidraad om te concretiseren in de eigen schoolsituatie.

Voorwoord van prof. dr. Peter Adriaenssens:

Rouw en verlies zijn geen taboe meer, en daar levert claire vanden abbeele een belangrijke bijdrage toe. Wat dit boek uniek maakt is niet de theorie, maar wel de uiterst persoonlijke wijze waarop ze deze vertaalt in zorg voor kwetsbare momenten. Kinderen en jongeren krijgen bij haar een aparte plaats. Zij maakt het vanzelfsprekend dat ook met hen het verdriet en de pijn van verlieservaringen een weg aangeboden krijgen. ‘Er is geen weg naast de pijn’, schrijft ze, zonder te dicteren hoe je er moet aan beginnen. Kinderen krijgen van haar het respect niets ‘te moeten’, maar zichzelf te mogen blijven, tijd te krijgen zodat verandering deel wordt van hun verdere groei. Vooral bij hen is haar methode zo opvallend, want vele volwassenen hopen het kind verdriet te besparen door voor hen te beslissen hoe het leven nu moet zijn. Dat dreigt problemen naar de toekomst te verplaatsen. Veel gezonder is het de moed te hebben in ieder mens, en dus ook in ieder kind het unieke te zien en op zoek te gaan naar wat de beste weg is om een nieuw basisvertrouwen in het leven te verwerven. De dood verstoort de gewone ontwikkeling van een kind. Kinderen willen vaak hun trouw betuigen aan de overledene door een herinnering vast te houden. Zeker als ze voelen dat de tijd het geheugen doet afzwakken, willen ze sporen van geuren, klanken, aanrakingen verankeren. De creativiteit van claire sluit goed aan bij deze nood van het kind, maar voelt voor volwassenen onwennig aan. Zij reikt in dit boek de hand aan wie wil leren, om stapsgewijze kanalen te leren open zetten die soms meer kunnen zeggen dan woorden. Geen enkel spoor wordt daarbij als ‘het beste’ vooruit geschoven. Er is voor elk een weg al naargelang de stijl, de vaardigheden: de verteller, de tekenaar, de boetseerder, de stille ouder die sterk is in omarmen, de dagboekschrijver. ‘Het is wat het is’, zegt claire. Wat daaruit groeit is wat zij een tuin van herinneringen noemt. Het kind, de jongere die afscheid moet nemen heeft vaak nood aan zekerheid dat respect voor de overledene zichtbaar zal zijn in het verdere leven. De sprookjes, de verhalen, de gebaren, de kleur, de vormen van het werk van claire geven op een symbolische manier bestaansrecht aan wie gemist wordt. Ze vertolken sterk dat grote geloof van claire in de herstelkracht van mensen. Moet je een superouder zijn om dit alles aan je kind te kunnen bieden, terwijl je zelf getroffen bent? Nee, er is veel mildheid in dit boek. Daar voel je als lezer dat zij niet zomaar schrijft over dit thema, maar meer dan twintig jaar ervaring weergeeft. De ouder, de opvoeder wordt aangespoord zichzelf te zijn, maar best met een stut bij vrienden en familie. Zo groeit in dit boek het beeld van een wederzijdse heling, van ouder en kind. 'Wij zijn zoekende mensen, allemaal', schrijft claire. Dat is juist. Maar het helpt te kunnen zoeken met de steun van haar inspiratie.

Herinneringen aan een geliefde

Herinneringen aan een geliefdeDavidsfonds, 2005, ISBN13: 978-90-808-2907-7, €16,50

Het is voor de lezer een persoonlijk afscheidsboek van een geliefde. Er is ruimte voorzien voor familie en vrienden om bij een laatste bezoek aan de overledene een woord van troost in het boek te schrijven voor de achtergebleven partner, kind… De doodsbrief en het herinneringsprentje kunnen erin geplakt worden, foto's...

De begeleidende teksten en gedichten van de auteur dragen een schat aan troostende gedachten, wegwijzers en uitnodiging in zich om alle liefde, verdriet, warmte en weemoed te verzamelen, neer te schrijven, er bij stil te staan, er iets opbouwends mee te doen. Dit boek zal ongetwijfeld bijdragen tot een harmonieuzer rouwproces. Het reikt stapstenen aan die ons gidsen over de kloof van de pijn en het gemis heen. Een zinvol geschenk voor iedereen die een dierbare verloren is. De geschiedenis van wie ons lief is toevertrouwen aan dit boek kan ook een geschenk worden voor kinderen, kleinkinderen, familie. Herinneringen aan een geliefde nodigt uit om het verhaal van lief en leed te vereeuwigen, om wat was en is en niet kan verloren gaan te koesteren en op onze beurt weer door te geven aan wie ons lief is.

Als ik troost kon zijn

over liefde en pijn

Als ik troost kan zijnLannoo, 2005, ISBN13: 978-90-209-6029-7, €14,95 (inhoudstafel)

Elke mens ervaart wel eens een donkere periode. Ziekte, afscheid, gemis, verlies van het vertrouwde tekent een breuklijn. Het leven doet pijn. Op dergelijke momenten hebben we nood aan een bemoedigend woord dat ons helpt onszelf terug te vinden. Als ik troost kon zijn is een handreiking tot het hervinden van levenskracht en een troostende wegwijzer voor hen die geconfronteerd worden met de schaduw van het bestaan.
Geïllustreerd met schilderijen van claire vanden abbeele.

Vrouwenogen

over vrouwzijn, tederheid, vriendschap, liefde en treurnis

VrouwenogenLannoo, 2005, ISBN13: 978-90-209-6234-5, €14,95

In Vrouwenogen vertelt claire vanden abbeele in gedichten en beelden over het wonder van vrouwzijn, tederheid, vriendschap, liefde en treurnis. Een boekje voor alle vrouwen en mannen die elkaar lezen met de diepte van vrouwenogen en elkaar niet voorbijgaan zonder eerst even stil te staan. De uitgeputte boekjes Ik lees je met vrouwenogen, Ik verga in dagen en dromen en Zij is wie ik ben werden gebundeld in deze uitgave.
Geïllustreerd met schilderijen van claire vanden abbeele.

Als vrouwen beminnen

Als vrouwen beminnenLannoo, 2007, ISBN13: 978-90-209-6785-2, €14,95 (inhoudstafel)

Als vrouwen beminnen, een poëziebundel over vrouw-zijn, over liefde en tederheid, over troost en geluk, over schoonheid en betrokkenheid, over dromen en verlangen, en over vele andere thema's die vrouwen nauw aan het hart liggen. Toegankelijke poëzie die vele vrouwen en hun geliefden zal aanspreken en inspireren. In een royale uitvoering met linnen omslag en leeslint en met goud op snee.

Download de Flash Player om dit filmpje te zien.

Alles wacht op ons

gedichten over liefde, tijd en afscheid

Alles wacht op onsLannoo, 2007, ISBN13: 978-90-209-6690-9, €14,95 (inhoudstafel)

Alles wacht op ons is een poëziebundel met 70 gedichten over thema's zoals liefde, tijd en afscheid. In een royale uitvoering met linnen omslag en leeslint en met zilver op snee.

Vallen en opstaan

als je vastloopt in het leven, en zoekt naar nieuwe wegen

Vallen en opstaanLannoo, april 2008, ISBN13: 978-90-209-7627-4, €19,95 (inhoudstafel)

De maatschappij stelt ons steeds hogere eisen. En ook wijzelf vragen vaak het onmogelijke van onszelf. We blijven maar doorgaan tot we alle levenskracht en levenslust kwijt zijn en we, moe en vermoeid, op zoek moeten naar oplossingen. Als we dit punt van ‘op is op’ hebben bereikt, staan we noodgedwongen stil bij wie we zijn en wat we doen. We zien onder ogen dat ons lichaam grenzen kent en dat een reddende omwenteling in ons leven noodzakelijk is.

In Vallen en opstaan beschrijft de schrijfster vanuit haar eigen ervaring dat enkel het erkennen van die confronterende werkelijkheid, de weg naar bevrijding vrijmaakt. Slechts de ontdekking van wie we zijn, met onze mogelijkheden en beperktheden van dat moment, maakt een uitweg naar een nieuwe en vruchtbare toekomst mogelijk. Deze persoonlijke getuigenis, aangevuld met inzichten, meditaties en oefeningen, toont hoe je aan deze harde werkelijkheid kunt ontkomen en hoe je innerlijke rust, energie en een nieuwe, bevrijdende toekomst kunt vinden.

Op weg naar je ware zelf

luisteren naar de stem van je hart

Op weg naar je ware zelf Lannoo, februari 2010, ISBN13: 978-90-209-8805-5, €18,95 (inhoudstafel)

Wie voor geluk gaat, kan er niet onderuit te leven met het besef van de sterfelijkheid. Met dit besef voor ogen zien we dat elk moment dat we niet luisteren naar de impulsen van het hart, verloren tijd is. Het is het hart dat bonkt voor alles wat weerloos en van waarde is dat ons zegt: 'Vrees niet. Want wie bang is voor zijn dromen en verlangens, ontzegt zichzelf het recht op liefde en alles wat liefdesgevoelens met zich meebrengt.'
In de ongekende tijd die ons rest, zouden we geen twijfels mogen kennen omtrent de bereidheid om naar onze passies te luisteren. Wie wijs genoeg is om de kortstondigheid van het leven te zien, maakt keuzes die gelukkig maken en tot volgroeidheid leiden. Tenslotte is het een verrijking voor ons bestaan als we uit het diepste van ons zijn kunnen zeggen: 'Ik aanvaard, ik verlang, ik hoop, ik vertrouw, ik laat los, ik heb lief en ik ben bereid.' Het brengt ons naar een bestaan waarin we aan het vluchtige voorbijgaan om het waardevolle te omarmen.

Bij dit boek vindt u een cd met een meditatie die helpend is om in alle rust te verwijlen en om innerlijke kracht en vreugde te vinden.

Commentaar van Hans Muys, De Morgen:

Honderd jaar worden, zo voorspellen wetenschappers, is binnen afzienbare tijd niet uitzonderlijk meer. De tijd die de mens in dit leven rest wordt dus steeds langer. Maar hoe we die ‘ongrijpbaar snel voortrazende tijd’ moeten beleven, daar weten velen geen raad mee. Net zomin als met het proces van ouder worden. Claire Vanden Abbeele betrapt zich er ook op dat de gedachte aan de dood ‘de laatste tijd schrikbarend vaak bij me opkomt’, maar put daar juist kracht uit. Voor haar is ouder worden een rijpingsproces, waarin de vruchten kunnen worden geoogst die we gezaaid hebben. Waarin we juist voluit moeten leven en vrijuit kunnen lief hebben. Het is, zo schrijft ze, ‘een unieke kans om een eigen weg te vinden, een manier van leven die eigen-wijsheid met zich brengt’.
Dit boek is een vurig pleidooi om de tijd die ons rest goed te gebruiken. Om ons bestaan te doorgronden. Om op zoek te gaan naar de vrijheid, die ligt te wachten, of naar het zich steeds vernieuwende wonder dat liefde is. Om te beseffen dat we hier een welgekomen geschenk krijgen aangeboden. Om hartelijk en hartstochtelijk te leven, ook, of misschien juist, met de dood voor ogen. Zoals ze schrijft in een brief aan kleindochter Jinte: ‘Laat het zijnde zijn’.