Steun vzw De Verbinding

De Verbinding is een organisatie die grote bekommernis kent voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met verlieservaringen: rouw, ziekte, handicap, echtscheiding… Ook voor volwassenen die verbindend willen werken rond bewustwording en verliesverwerking staat claire vanden abbeele met hart en ziel klaar.

Je kunt vzw De Verbinding helpen door een schenking te doen of een bijdrage te storten.

Om je gift over te maken stort je rechtstreeks op het rekeningnummer: BE97-7370-2328-0649 (BIC: KREDBEBB) van De Verbinding vzw met vermelding van 'Gift' en je adres.

Indien je je gift wil spreiden over meerdere maanden dan kan je bij je bank een doorlopende opdracht geven.

Een legaat (schenking via testament) of een notariële schenking is ook mogelijk.

In naam van alle kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd zijn met verdriet en verlies danken we je van harte voor je steun aan deze vaak vergeten groep in de maatschappij.

Contacteer De Verbinding vzw via mail:
clvda@clairevandenabbeele.be

kijkboetserenschilderen

paeventjes moeilijksamen