De kleur van het gemis, ontmoetingsdag

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verlieservaring: rouw, ziekte, handicap, echtscheiding... Op een creatieve en helende manier werken met wat erin je leeft aan gemis, verdriet en mooie herinneringen laten geboren worden.

Ben je ziek? Heb je verdriet? Heb je zin om stil te staan bij mooie herinneringen of wil je taal en vorm geven aan moeilijke momenten, dan ben je van harte welkom. Samen gaan we met veel respect en zorg, met kleuren, klei en klanken op weg.

samen in kring Op zo'n ontmoetingsdag kunnen kinderen op verhaal komen door te schilderen, te kleien, te musiceren, te vertellen... Ook jongeren en volwassenen krijgen de kans om elkaar te ontmoeten. Voor hen hebben we een heel apart programma. De hele dag staat in het teken van verbindende en creatieve ontmoetingen. Claire vanden abbeele zal samen met een verbindend team deze processen met hart en ziel begeleiden.

De ontmoetingsdagen zijn steeds verschillend opgebouwd, afhankelijk van de geschiedenis van de mensen, klein en groot, die aanwezig zullen zijn. Alles wat helend werkt wordt aangewend: woorden, film, muziek, schilderen, kleien, herinneringsdozen maken enz. De kleinsten zijn baby's die met mama meekomen en door de groep met zorg omringd worden. Kinderen van vier jaar nemen al deel aan het gebeuren, net zoals tieners, adolescenten, alleenstaanden, ouders. De oudste deelnemer was tot hier toe 87.

Deelnameprijs per persoon: kinderen tot 12 jaar gratis, volwassenen: €25. Wij zorgen voor koffie, cake, thee, frisdrank en soep en alle materiaal.

Zend bij inschrijving volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres, aantal kinderen en aantal volwassenen/jongeren. En stort €25 per volwassene op rekeningnummer 737-0232806-49 (IBAN: BE97-7370-2328-0649 en BIC: KREDBEBB), De Verbinding vzw met vermelding: 'De kleur van het gemis, ...V(olwassenen/jongeren) + …K(inderen)'.

We hopen dat je erbij zult zijn en dat de verbinding die we ervaren die dag en de dagen erna zal kleuren!

loslaten van ballon met herinneringsdoosje 

Contactadres en inschrijving:

De Verbinding vzw
clvda@clairevandenabbeele.be

De Verbinding is een organisatie die grote bekommernis kent voor kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd worden met verlieservaringen: rouw, ziekte, handicap, echtscheiding...

Je kunt De Verbinding vzw, een vereniging voor mensen die elkaar nabij zijn steunen door een bijdrage te storten.

Boeken van claire vanden abbeele rond verlies en verdriet:

Doeboek voor kinderen:

 • Mijn herinneringsboek, ISBN 978-90-209-7721-9

Doeboek voor jongeren:

 • Meer dan verdriet. Een boek voor jonge mensen die rouwen, ISBN 978-90-209-5722-8

Doeboek voor volwassenen:

 • Herinneringen aan een geliefde, ISBN: 978-90-209-6785-2

Tips voor begeleiders van kinderen en jongeren die rouwen:

 • Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners, ISBN 978-90-209-4585-0
 • Er zijn voor jou. Omgaan met jonge mensen die rouwen, ISBN 978-90-209-5738-9

Woorden en beelden van troost:

 • De kunst van het afscheid nemen. Beelden van innerlijkheid, ISBN 978-90-209-5786-0
 • Jij bent gekomen om te blijven. Woorden en beelden van troost, ISBN 978-90-209-7220-7
 • Als ik troost kon zijn. Over liefde en pijn, ISBN 978-90-209-6029-7

Levenskunst:

 • Vallen en opstaan. Als je vastloopt in het leven, en zoekt naar nieuwe wegen, ISBN 978-90-209-7627-4
 • Op weg naar je ware zelf. Luisteren naar de stem van je hart, ISBN 978-90-209-8805-5

Poëziebundel:

 • Wie was kan nooit vergaan. 100 troostende gedichten, ISBN 978-90-209-5012-0
 • Onuitwisbare tekens van liefde. 100 liefdesgedichten, ISBN 978-90-209-5002-1
 • Vrouwenogen. Over vrouwzijn, tederheid, vriendschap, liefde en treurnis, ISBN 978-90-209-6234-5
 • Alleen de liefde, ISBN 90-209-5384-2
 • Als vrouwen beminnen, ISBN 978-90-209-6785-2
 • Alles wacht op ons, ISBN 978-90-209-6690-9

Laatste boek van claire vanden abbeele.