Wat doet De Verbinding vzw?

De Verbinding vzw
een vereniging voor mensen die elkaar nabij zijn

Als je verlangt naar ontmoetingen waar
verdriet en blijheid, nabijheid en verbondenheid
hand in hand gaan
dan kan je terecht bij ‘De Verbinding’.

De Verbinding is gericht op 'verbinding' maken tussen mensen en is een project waarin zorg en nabijheid wordt verleend aan kinderen, jongeren en volwassenen.

groepDe Verbinding vzw organiseert jaarlijks verschillende ontmoetingsdagen 'De kleur van het gemis'. Op deze dagen krijgen mensen, jong en oud, de gelegenheid elkaar te ontmoeten en door middel van gesprek, schilderen, kleien, tekenen... uiting te geven aan wat erin hen leeft. In een veilige omgeving en in respect voor elkaars zijn worden middelen aangereikt om het gemis een plaats te geven, om de eigen kracht te hervinden en om de draad van het leven weer op te pakken.

Mensen komen voor het eerst of komen terug en spreken over nabijheid, gedragenheid, zorg, een luisterend oor, over niets dat moet, over uitgenodigd worden en de kans krijgen om te ventileren, over het gevoel van veiligheid die in de groep hangt, over het beluisterd, begrepen en gedragen worden. Ze spreken over de verbinding die ze gevoeld hebben en hoeveel deugd het doet. Kinderen zeggen zelfs vaak: het was heel leuk.

kind en jonge mensHet samenbrengen in groep van kinderen en jonge mensen in verlies schept de mogelijkheid lotgenoten te ontmoeten. Het vertellen rond het gebeuren maakt dat de communicatie thuis met de ouders of met vrienden vaak een stuk opener verloopt.

Tijdens het dagdeel dat er met de kinderen gewerkt wordt is er voor jongeren en volwassenen een aangepaste activiteit waar gelegenheid is om, in woord en vorm, verdriet en mooie herinneringen tot uiting te brengen en te delen. Ondertussen is er voor de kinderen een groepsactiviteit waar ruimte gecreëerd wordt om pijn te ventileren en zwaarmoedigheid af te leggen.

De Verbinding organiseert workshops 'Het kunstwerk mens: verbindend werken rond bewustwording'. Het zijn weekends en vierdaagsen voor mensen die op zoek zijn naar verdieping en levenskracht en stil willen staan bij thema's als liefde, ruimte, tijd, echtheid, stilte... en door middel van het kunstzinnig proces het diepste wat hen beroert tot expressie willen brengen. Ervaring met schilderen is niet vereist.

In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: 'Wat verkoopt u hier?'
'Alles wat u maar wilt', zei de engel.
'O', zei ik, 'echt waar? Ik wil dan graag vrede op aarde. Geen honger en armoede meer. Vrijheid en respect voor iedereen. Verlossing uit mijn verdriet. Genezing van mijn ziekte. Een huis voor alle vluchtelingen. Liefde voor alle mensen.'
'Wacht even', zei de engel, 'u begreep me verkeerd, we verkopen hier geen vruchten, enkel zaden...'

Willi Hoffsümmer

De vreugde van het eenvoudig omgaan met elkaar én met het leven, hier en nu en over verre grenzen, is wat ons draagt.

claire met groepsamen pratengroepballons

foto's overledenen