Het kunstwerk mens: verbindend werken rond bewustwording

Stilstaan bij wat was, openstaan voor het komende

Door stilte bewoond
laat ik me vinden
teder in mijn kracht.

claire vanden abbeele

Alweer is een jaar in ons leven aan voltooiing toe en opnieuw staan we voor de deur van het nieuwe. Deze stille periode voor Kerstmis is een ideale tijd om ruimte te maken voor stille reflectie zodat we ongestoord kunnen schouwen naar wat was, is en wat komen mag. Woordeloos en in verbondenheid met tochtgenoten, laten we rijpen al wat ons tot vernieuwd inzicht brengt, om dit dan met vernieuwde daadkracht neer te zetten... dit is wat we deze dagen samen en apart beogen.

Het aantal deelnemers is beperkt. Het is geen therapiegroep.

bespreking schilderij

Foto's

fotoalbum Vrouw-zijn in kracht en kwetsbaarheid, 30/4-3/5/2007 fotoalbum Dichter bij de liefde, 25-27/8/2006 fotoalbum De feeling van het vrouwzijn, 31/3-3/4/2005