Het kunstwerk mens: verbindend werken rond bewustwording

Stilstaan bij wat was, openstaan voor het komende:
13-15 december 2019 te Sint-Andries Brugge

Door stilte bewoond
laat ik me vinden
teder in mijn kracht.

claire vanden abbeele

Alweer is een jaar in ons leven aan voltooiing toe en opnieuw staan we voor de deur van het nieuwe. Deze stille periode voor Kerstmis is een ideale tijd om ruimte te maken voor stille reflectie zodat we ongestoord kunnen schouwen naar wat was, is en wat komen mag. Woordeloos en in verbondenheid met tochtgenoten, laten we rijpen al wat ons tot vernieuwd inzicht brengt, om dit dan met vernieuwde daadkracht neer te zetten... dit is wat we deze dagen samen en apart beogen.

Het aantal deelnemers is beperkt. Het is geen therapiegroep.

  • Waar: Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries Brugge
  • Wanneer: van vrijdagnamiddag 13 december tot zondagnamiddag 15 december 2019
  • Info en inschrijving: De Verbinding vzw

bespreking schilderij

Inschrijving:

Zend bij inschrijving volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres en de workshop waar je je voor inschrijft naar De Verbinding vzw via clvda@clairevandenabbeele.be.

Foto's

fotoalbum Vrouw-zijn in kracht en kwetsbaarheid, 30/4-3/5/2007 fotoalbum Dichter bij de liefde, 25-27/8/2006 fotoalbum De feeling van het vrouwzijn, 31/3-3/4/2005